Cabman Centrale

De meest uitgebreide centrale software geheel zelf samen te stellen

Cabman Centrale stroomlijnt uw bedrijfsprocessen en is geschikt voor ieder type vervoer. Of u nu groepsvervoer rijdt of straattaxi, Cabman Centrale is de ideale oplossing voor uw taxibedrijf. Omdat Cabman Centrale geheel modulair is opgebouwd, kunt u uw pakket geheel zelf samenstellen

Overzichtelijk ritten plannen

Cabman Centrale is voorzien van een uitgebreide ritagenda waarin alle ritten staan die ingevoerd worden door de diverse gebruikers. Ook komen hier de groepsvervoer planning in terecht, opstapritten vanuit datacommunicatie en worden alle zorgvervoer ritten hierin geregistreerd. Ieder soort vervoer kan op eenzelfde manier worden ingevoerd en worden bewerkt. Een gebruiker heeft maar één scherm waar hij alles in heeft staan en wordt weergegeven zoals de gebruiker die prettig vindt. Ritopdrachten die via koppelingen worden ontvangen komen ook op dezelfde manier in de agenda terecht.

Uw historie bekijken

Cabman Centrale slaat een enorme hoeveelheid informatie op. Alle informatie die nodig is om achteraf te kunnen zien wat er allemaal tijdens een dienst of rit gebeurde. Hierdoor zijn fouten of mogelijke fraude snel te achterhalen en ontstaat er een waterdichte registratie. Het historiescherm is in alle onderdelen hetzelfde en kan gefilterd worden, gegroepeerd, afgedrukt en worden geëxporteerd naar Excel. Tevens kan er een kaart aan gekoppeld worden die alle positie informatie en ritten weergeeft.

Groepsvervoer

Veel vervoersbedrijven hebben één of andere vorm van groepsvervoer. Of het nu gesubsidieerd vervoer of schoolvervoer is, groepsvervoer is een belangrijk deel van het werk. Daarom moet de automatisering hier goed ondersteuning voor bieden.

Gelukkig heeft Cabman Centrale erg uitgebreide ondersteuning voor groepsvervoer. Veel van onze ontwikkelingen hebben de focus op groepsvervoer. Doordat niet ieder vervoersbedrijf groepsvervoer heeft hebben wij alle groepsvervoer mogelijkheden van Cabman Centrale gebundeld in een apart module.

Datacommunicatie via de Cabman BCT

Cabman Centrale werkt naadloos samen met de Cabman BCT. Alle informatie die door de Cabman BCT wordt verzameld is beschikbaar in Cabman Centrale. U kunt uw ritten voorzien van verschillende eigenschappen (bijv. indicaties of prioriteiten) en vervolgens eenvoudig verzenden naar het voertuig.

Koppelen met Cabman Centrale

Cabman Centrale kan op veel verschillende manieren gekoppeld worden aan andere software. De meest simpele vorm is het exporteren van gegevens. Cabman Centrale kan standaard ritgegevens exporteren naar Excel, CSV of XML met de kolommen die de gebruiker wil. Daarnaast zijn er ook een zeer groot aantal koppelingen waarmee opdrachtgevers ritopdrachten in kunnen plaatsen maar ook kan Cabman Centrale uitvoerders aansturen op diverse manieren. Als laatste zijn er nog diverse koppelingen die informatie exporteren in een specifiek formaat voor import in een andere applicatie zoals boekhouding en salarisadministratie.

Rittenstaatverwerking

De module rittenstaatverwerking combineert alle losse onderdelen die betrekking hebben op de rittenstaat. Met de module kan een dienst volledig en intuïtief in één scherm verwerkt worden. De rittenstaat verwerking is te starten vanuit de dagverwerking. Er komt een nieuw scherm bovenop de rittenlijst te staan. Vanuit dit scherm is een complete rittenstaat inclusief ritten te verwerken.

Door middel van een combinatie van filters op datum, chauffeur en voertuig worden alle diensten verzameld die aan de voorwaarden voldoen. Ritten die nog niet aan de dienst zijn gekoppeld worden automatisch gekoppeld. Alle diensttotalen worden berekend en de ritten van de dienst worden opgehaald en weergegeven. Alle gegevens die op de rittenstaat staan kunnen nu nagekeken worden en eventueel worden gewijzigd. Dit geldt voor ritgegevens zoals tijden en kilometerstanden maar ook dienstgegevens zoals diensttijden, pauze en kasafdracht. Als laatste zijn de bijgevulde vloeistoffen zoals brandstof en olie nog te registreren.

Cabman Connect

Door het huidige model van aanbestedingen zijn er veel bedrijven die inschrijven op een aanbesteding die eigenlijk te groot is voor het eigen wagenpark. Hierdoor besluiten veel bedrijven om ritten uit te besteden aan andere bedrijven.

Cabman Connect biedt de mogelijkheden om dit snel te implementeren in uw organisatie. Als de uitvoerder al Cabman Connect heeft draaien gaat alles vanzelf. Door de unieke opbouw van Cabman Connect hoeft er slechts door Euphoria een contract aangemaakt te worden tussen twee of meer bedrijven en daarna gaat de rest vanzelf. Cabman Connect stelt zich automatisch in na ontvangst van het contract en er kan direct gestart worden met uitwisselen van gegevens.