Category Archives: Geen categorie

Home Posts Categorized as “Geen categorie”
Wijkhopper-Drechtsteden

Data cruciaal voor Wijkhopper Drechtsteden

Comments off

Stroomlijn breidde zijn dienstverlening in het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden onlangs uit met de Wijkhopper voor kortere ritten in de eigen buurt. Om deze nieuwe vervoersvorm optimaal te laten functioneren, wordt onder meer gebruik gemaakt van de data uit de boordcomputer van Cabman van de voertuigen. “Data geven een beeld van hoe klanten zich bewegen.”

Mobiliteitsplatform Stroomlijn BV regelt in de Drechtsteden de vervoersstromen voor publieke organisaties. Sinds 2017 biedt Stroomlijn met de Drechthopper vervoer aan voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Daarbij worden de prestaties gemonitord door klanttevredenheidsenquêtes te combineren met data uit de boordcomputers van de voertuigen.

Volgens Lisette de Lijster De Raadt, algemeen directeur van Stroomlijn, kunnen zij slimme oplossingen bedenken met behulp van data-analyses. “Data geven een beeld van hoe klanten zich bewegen. Dat is de basis voor het ontwikkelen van de Wijkhopper geweest. Door goed te monitoren kun je vervolgens aansluiten op klantbehoefte en zorgen voor optimaal en persoonsgericht vervoer”. 

Uit continue metingen bleek dat de Drechthopper-reizigers de dienstverlening gemiddeld met een rapportcijfer 8 beoordelen. Daarnaast bleek dat reizigers in veel gevallen vinden dat ze lang moeten wachten op de Drechthopper. De Lijster de Raadt: “Op dit gegeven hebben we verder ingezoomd. Uit de data van onze ritadministratie bleek dat gemiddeld 43,5 procent van de reizigers korte ritten in hun wijk maakt, namelijk van 5 tot 7 kilometer. Dit komt neer op zo’n 10.000 tot 14.000 ritten per maand. Met die gegevens in gedachten, zijn we op zoek gegaan naar een oplossing.”

Pilot met de Wijkhopper

Om de groep die van deze ‘wijkritten’ gebruik maakt nog beter van dienst te zijn, is de Wijkhopper in het leven geroepen. Deze dienst verzorgt korte ritten binnen de wijken waar de gebruikers zelf wonen. “Door middel van een pilot is een aantal weken getest of de Wijkhopper inderdaad een einde maakt aan lange wachttijden” aldus Lisette de Lijster de Raadt.

“We hebben de boordcomputer taxi van Cabman in de Wijkhopper laten inbouwen, net zoals we dat eerder in de Drechthopper-voertuigen hebben gedaan. De BCT biedt een gedetailleerde ritadministratie en meer waardevolle data waarmee we onze dienstverlening continu kunnen optimaliseren. We analyseren en beoordelen onder andere de wachttijden, aankomsttijden, het aantal ritten, de gemiddelde actieradius, instaptijden, voorgereden kilometers, enzovoort. En daar sturen we actief op bij.”

“Daarnaast hebben we ook iedere reiziger gevraagd naar de beoordeling van onze dienstverlening. Met als resultaat: een 7,5 voor ritten in Sliedrecht en een 8,3 voor ritten in Dordrecht.” Na een succesvolle pilot rijdt de Wijkhopper sinds 15 april 2019 officieel in Dordrecht en Papendrecht. Het doel van Stroomlijn is om in 2020 de dienstverlening met de Wijkhopper uit te bouwen naar alle Drechtsteden.

Elektrische voertuigen

De Wijkhopper verzorgt zoals gezegd alleen korte ritten. Daarom is er gekozen voor een klein elektrisch voertuig. Hiermee draagt de Wijkhopper bij aan de doelstelling van Stroomlijn om in 2025 ‘zero emissie mobiliteit’ aan te bieden en dus volledig elektrisch te rijden. Omdat het elektrische voertuigen betreft, is het mogelijk om met de Wijkhopper mensen vanuit de SROI-regeling (social return) tot taxichauffeur op te leiden. 

Lisette de Lijster de Raadt: “We bieden met de Wijkhopper op basis van de SROI-regeling werkervaringsplekken aan. De Wijkhopper is daarmee een mooie opstap om door te stromen naar het beroep van taxichauffeur.” Stroomlijn heeft samen met ABC Taxikeurmerk Advies en Training een bedrijfsschool ontwikkeld en biedt onder andere de volgende opleidingen aan: Het Stroomlijn ABC, Het Drechthopper ABC, Het Jeugdhulpvervoer ABC en nu ook Het Wijkhopper ABC.

Foto: Taxikeurmerkadvies.nl

Kijlstra-website

Afschaffing van de BPM-teruggave: “Deze beslissing valt veel te vroeg!”

Comments off

De afschaffing van de teruggave van de aanschafbelasting (bpm) voor taxivervoer heeft voor veel taxibedrijven een grote impact. Vanaf 2020 kunnen Nederlandse taxivervoerders de bpm van een nieuw voertuig niet meer terugvragen. Voor auto’s die minder CO2 uitstoten, wordt de bpm verlaagd. Voor auto’s die helemaal geen CO2 uitstoten, komt de bpm te vervallen. Het kabinet wil de taxibranche met deze maatregel stimuleren om energiezuinige(re) taxi’s en busjes aan te schaffen. Volgens directeur Rudy Verwoert van Kijlstra Personenvervoer komt deze maatregel veel te vroeg.

Kijlstra personenvervoer is al sinds 1930 een begrip in Drachten en omgeving. Met meer dan 100 collega’s verzorgt het bedrijf dag en nacht het personen-, deeltaxi- en leerlingenvervoer, WMO-vervoer, directievervoer, zittend ziekenvervoer en aanvullend openbaar vervoer. Dat deze maatregel een behoorlijke impact heeft op Kijlstra Personenvervoer, mag duidelijk zijn. Directeur Rudy Verwoert: “Ik ben pro-duurzaamheid en ik begrijp de keuze van de overheid om duurzaam vervoer te stimuleren. Ik wil heel graag meedenken en meewerken als het gaat om vergroening van de branche. Maar voor deze ingrijpende maatregel is de taxibranche volgens mij nog niet klaar.”

Rondpompen van de kosten
Volgens Verwoert betekent deze beslissing dat kosten worden ‘rondgepompt’: “De afschaffing van de teruggave van de bpm heeft voor taxivervoerders dusdanige financiële gevolgen, dat er weinig anders opzit dan de prijs voor een taxirit flink te verhogen. Dit betekent dat subsidies voor wmo- en leerlingenvervoer ook weer oplopen om deze stijging te bekostigen. Dat bedoel ik met het ‘rondpompen van de kosten’, aan de ene kant voer je een bezuiniging door en aan de andere kant moet er weer geld bij. Bovendien vergt het aanschaffen van elektrische auto’s op dit moment een flinke investering. Over twee tot drie jaar komen er veel meer (betaalbare) elektrische auto’s en (rolstoel)bussen op de markt, die waarschijnlijk ook meer kilometers op een accu kunnen rijden. Daarom komt deze beslissing net wat te vroeg als je het mij vraagt”, aldus Rudy Verwoert.

Oneerlijke concurrentie
“De verhoging van de kosten is niet het enige wat er mis is met deze nieuwe regelgeving. We vergroten hierdoor ook de oneerlijke concurrentie”, vertelt Verwoert. “Omdat officiële taxivervoerders hun prijzen moeten verhogen, geven we illegale taxi’s meer ruimte op de markt. Zij hebben niets te maken met het hele bmp-verhaal, waardoor zij hun diensten goedkoper kunnen blijven aanbieden. Hiermee stimuleren we alleen maar dat mensen zich met illegale taxi’s of Uber laten vervoeren. Ik pleit ervoor dat er strengere controles komen op het illegaal aanbieden van taxi’s zodat we de taxibranche een stuk eerlijker kunnen maken.”

De toekomst?
Voor Kijlstra Personenvervoer betekent deze maatregel dat het bedrijf nog strakker moet sturen. De hardware en software van Cabman helpt hen om het vervoer van personen continu te monitoren en te optimaliseren. Rudy Verwoert: “We zijn momenteel met Cabman in gesprek om te bekijken hoe ze ons hier nog beter bij kunnen helpen. Ze zijn een fijne partner in deze.”

“Hoe ik het liever had gezien? Allereerst zou ik het fijn vinden als er strenger gecontroleerd wordt zodat we een eerlijke branche creëren. Daarnaast had het mijn voorkeur dat het kabinet had besloten om subsidies te verschaffen aan taxivervoerders die een energiezuinige(re) auto aanschaffen. Verduurzamen? Heel graag! Maar het liefst wel gefaseerd!”

Taxi-Geerets-De-Leeuw

Taxi Geerets De Leeuw gaat voor maximale efficiëntie

Comments off

Taxi Geerets De Leeuw timmerde de afgelopen jaren flink aan de weg in Noord- en Midden-Limburg. Waar de grootvader van de huidige eigenaar John Geerets in 1926 zelfstandig begon met slechts één taxi, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een grote speler in de markt. Vandaag de dag brengen zo’n 350 dames en heren hun klanten op een veilige, snelle, maar vooral efficiënte manier van A naar B, mede dankzij de BCT van Cabman en de planningsoftware Taxsys van BS Automatisering.

De Limburgse taxivervoerder richt zich in de regio met name op leerlingenvervoer, regiotaxi en ziekenvervoer. “We focussen ons eigenlijk niet meer op particulier vervoer, maar zo nu en dan pikken we nog weleens een verdwaalde toerist op”, vertelt Daniël van Dijk, operationeel manager bij Taxi Geerets De Leeuw. “Ons wagenpark telt zo’n 300 voertuigen, waaronder verschillende Mercedessen, Audi’s, Citan’s, Fiat Panda’s en Volkswagenbusjes. Het bijzondere aan ons wagenpark is dat de voertuigen volledig op Euro6 en aardgas rijden. Dit is enerzijds een vereiste vanuit de aanbestedingen; anderzijds verrichten we zelf ook graag een weldaad voor het milieu. Auto’s op aardgas zijn zuiniger en milieuvriendelijker en stoten zo’n vijftien procent minder CO2 uit dan ‘benzineauto’s’. Overigens kent het wel een aantal uitdagingen: we tanken vaker en een tankbeurt duurt al gauw drie keer langer.”

Vanuit efficiënt oogpunt
Taxi Geerets de Leeuw maakt veel keuzes vanuit een efficiënt oogpunt. “We vinden het belangrijk om ons vervoer zo efficiënt mogelijk in te richten”, aldus Van Dijk. “Wij verzorgen in dertien percelen het leerlingenvervoer. Op eigen initiatief combineren we het vervoer in de percelen waar wij rijden met elkaar, waardoor we ons werk efficiënter kunnen uitvoeren. Zo besparen we kosten en biedt het voordelen voor het milieu. En toch kunnen we voldoen aan de gestelde vereisten en richtlijnen vanuit de opdrachtgevers.”

Monitoren en bijsturen met de BCT van Cabman
De uitdagingen voor het taxibedrijf liggen voor nu en in de toekomst ook op het gebied van efficiëntie, om onderaan de streep ook echt wat over te houden. Daniel van Dijk: “De marges zijn zo ontzettend klein, dat weet iedereen in de taxibranche. Het betekent dat we overal nauw op moeten sturen. Alleen op die manier kunnen we ons personeel op een goede manier belonen. De boordcomputers van Cabman spelen voor ons hierin een grote rol. Deze zijn enorm gebruiksvriendelijk, zodat onze chauffeurs hun BCT altijd op de juiste manier bedienen. Dat levert betrouwbare, waardevolle informatie op, waardoor wij zicht hebben op wat er gebeurt. Op managementniveau kunnen we dus snel en concreet bijsturen. De Cabman Academy heeft hieraan een grote bijdrage geleverd. Overigens viel de keuze op Cabman ook vanwege het feit dat zij als enige BCT voldoen aan de ISO 27001, de standaard voor informatiebeveiliging.”

citax-tiel-website-cabman

Citax Tiel focust op rendement met apparatuur van Cabman

Comments off

Personenvervoerder Citax kent een rijke historie. Al in 1933 sierde een vijftal Citroën Rosalie Taxi’s het Tielse straatbeeld. Vandaar ook de naam Citax. Ongeveer 20 jaar geleden werd het bedrijf overgenomen door de huidige eigenaren Bernd Verbeek en Wick Verhoeven. Na een bewogen crisistijd kunnen de heren zeggen dat Citax ‘goed op de rit’ is.

Vandaag de dag is de vervoerder niet meer alleen in Tiel actief, maar zijn ze ook te vinden in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Zeeuws-Vlaanderen. Citax Tiel is een veelzijdig personenvervoerder, bij wie kwaliteit hoog in het vaandel staat. “Ons doel is niet eens om alsmaar groter te worden”, aldus Wick Verhoeven. “We willen met name goede diensten en service leveren in de gebieden waar we rijden. We hebben de afgelopen jaren veel stappen gemaakt. Na een roerige crisisperiode waarin de opbrengsten terugliepen, is het halen van een goed rendement voor ons nu erg belangrijk.”

Gedegen voertuigapparatuur en software
Om het bedrijf in goede banen te leiden en het rendement op peil te houden, spelen gedegen voertuigapparatuur en software een grote rol. Sinds de opkomst van de voertuigapparatuur, zijn zo’n 100 auto’s van Citax uitgerust met de Cabman BCT. Met deze gebruiksvriendelijke en compacte boordcomputer rijden taxi-chauffeurs van Citax inmiddels anderhalf jaar tevreden rond en voldoen ze aan alle richtlijnen vanuit de overheid. Wick: “We zijn erg tevreden over de BCT van Cabman. De gebruikersinterface is erg eenvoudig en biedt veel gebruiksgemak. Er zijn zelden storingen. En als er eens iets is, is het op hele korte termijn opgelost. De BCT hebben we gekoppeld aan de Cabman Centrale, het plannings- en administratiesysteem van Cabman.”

Groener en milieubewuster
Verbeek en Verhoeven zijn zich nu aan het oriënteren op een ecomodule, waaronder Cabman Eco. Hiermee willen de taxi-ondernemers niet alleen besparen op brandstof en onderhoud, maar kunnen zij ook uitgebreide rij-analyses ontvangen van chauffeurs. Alle data wordt verzameld en teruggekoppeld naar een online portal. Dit maakt het mogelijk om chauffeurs gerichte feedback te geven op hun rijgedrag. “We hebben als bedrijf niet per se een hele ‘groene’ filosofie, maar we zien wel dat de toekomst steeds groener en milieubewuster wordt. Daarom willen we graag aanhaken op die ontwikkeling. Dit biedt niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook op brandstofverbruik, schades en onderhoud van het wagenpark. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze servicegraad richting klanten op een hoog niveau te houden. Correct rijgedrag is daarbij een belangrijk aspect. Bovendien wordt er bij aanbestedingen steeds vaker om milieumaatregelen gevraagd. De investering in een ecomodule kunnen we dus op meerdere manieren terugverdienen”, aldus Verhoeven.